Faaliyetlerimiz

  Uludağ Üniversitesi Fikir ve Münazara Topluluğu, 11 Mart Cuma günü İlahiyat Fakültesi’nde Yard. Doç. Dr. Mücahit Gültekin’in sunumuyla “Sosyal Medya ve Algı yönetimi” isimli...

Uludağ Üniversitesinde ikinci yarıyılda kurulan ve "özgün fikir, hür irade ve erdemli davranışlardan beslenen eylemlerin dünyayı daha yaşanılabilir kılacağına" inanan Fikir ve Münazara Topluluğu,  çalışmalarına...

Kuşatıldığımız Tehlikeler

Tanzimat’tan günümüze modernleşme tecrübesi, şekil üzerinden yürütülmüş ve bu şeklî modernleşme toplum mühendisliğine sektör olmuştur....

Kübra Çayır - UÜ İlahiyat KADINA ŞİDDET SÖYLEMLERİ BİZİ NEREYE GÖTÜRÜYOR? (3) Yazımızın ikinci bölümünde -geçen sayıda-...

  Önceki sayıda konumuzla ilgili cevap aradığımız sorulardan bahsetmiş ve kadının özgürleşme(!) sürecini kısaca ele almıştık....

Son Sayı

Zaman Makinası

1930 yılında Türkiye derin bir ekonomik ve siyasi krizin pençesinde kıvranıyordu. Halkın tek parti yönetimine duyduğu öfke giderek artıyordu. Halkın öfkesini bir nebze olsun...

İsrail’in baskıları, işkenceler, toplu tutuklamalar ve sürgünler tümü Siyonizm’in Apartheid ideasını (diğer bir ismi ile ırk üstünlüğü) dünyaya duyurmak için, sözde, vaat edilmiş toprakların...

Kavram Haritası

  Hz. Âdem’den(a.s) Hz. Peygamber’e (s.a.v) kadar gönderilen bütün peygamberlerin va’zettiği ilahî buyrukların hepsi, inanan insan için hayatının tümünü kapsayıcı,  baştan aşağı değiştirici, düzeltici, sivrilikleri...

Arapça ‘da ke-bü-re fiilinden türeyen kibir, istikbar, tekebbür kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de öne çıkan kavramlardandır. Bu kelimeler Kur'an da çeşitli yerlerde olumsuz olarak büyüklenmek, büyüklük...

Röportajlar

Çağımızda her türlü yaşam alanında dezenformasyonlarla karşı karşıyayız. Bu değişimden dindar kesimde nasibini almış durumdadır....

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ekonomik kalkınma anlamında kayda değer tüm gelişmeler 54. Hükümet’in ortağı REFAHYOL imzasını...

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 1938’de İstanbul’da doğdum. Kısa aralıklar hariç İstanbul’da yaşamaktayım. İlkokulu da bütün tahsil...

Kitaplık

Son dönem İslam âlimlerinden ve şeyhülislamlarından olan Mustafa Sabri Efendi, çok tartışılan bir konu olan hilafeti ve onun arka planını tahlil etmeye çalıştığı ‘Hilafetin...